• 11/12/2019 2:56 37

URWANDIKO RWA NSHIMYUMUKIZA Jules RUSABA GUHINDUZA AMAZINA

Uwitwa NSHIMYUMUKIZA Jules, mwene NYIRISHEMA Bertin na NSABAYEZU Tamari, utuye mu Mudugudu wa RUREMBO, Akagari ka CYANYA, Umurenge wa KIGABIRO, Akarere ka RWAMAGANA mu Ntara y’Uburasirazuba, ubarizwa kuri telephone: 0787 046 433/0788 675 338

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina NTWALI  mu mazina asanganywe, NSHIMYUMUKIZA Jules bityo akitwa NSHIMYUMUKIZA NTWALI Jules mu irangamimerere

Impamvu atanga ni uko izina NTWALI ari izina yiswe akiri muto ariko ntiryandikwa mu bitabo by’irangamimerere.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina NTWALI mu mazina asanganywe NSHIMYUMUKIZA  Jules, bityo akitwa NSHIMYUMUKIZA NTWALI Jules  mu gitabo k’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.


Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *