• 08/12/2019 10:30 55

Urwandiko rwa MUGEMANA Ghislain rusaba guhinduza izina

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUGEMANA Ghislain RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa MUGEMANA Ghislain mwene MUGEMANA Francois na MUKAMWEZI Charlotte utuye mu mudugudu wa Rwezamenyo, Akagari ka Niboye, Umurenge wa Niboye, Akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone 0788472262;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Michael ku mazina asanganywe MUGEMANA Ghislain akitwa MUGEMANA Michael Ghislain.

Impamvu atanga ni uko yabatijwe izina Michel mu idini Katorika muri Paruwase ya Kicukiro ariko akaba yifuza ko ryahinduka Michael mu rurimi rw’Icyongereza kubera ko yigiye mu gihugu cya Kenya barihindura mu cyongereza.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Michael, mu mazina asanganywe Mugemana Ghislain bityo akitwa MUGEMANA Michael    Ghislain mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

************

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *