• 29/01/2020 1:37 29

Urwandiko rwa Mpagazahayo rusaba guhindura amazina

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MPAGAZAHAYO IMAN RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Uwitwa MPAGAZAHAYO IMAN,  mwene KARUGABA SAMUEL na NUWAYO DOMINA, utuye mu Mudugudu waKIYANJA ,Akagari ka RUGESE,Umurenge wa RURENGEi,Akarere kaNGOMA mu ntara y’iburasirazuba.

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganye, MPAGAZAHAYO Iman agasimbuza izina MPAGAZAHAYO  izina KANSIME  ndetse ni izina Iman rigakosorwa rikaba Imani  akitwa  KANSIME Imani mu  mu irangamimerere

Impamvu atanga Ni uko  izina MPAGAZAHAYO ari izina ry’irigenurano akaba atarigeze arikunda naho izina  Iman rikaba risanzwe ryandikwa Imani mu ururimi ww’igiswahili.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’ amategeko,  guhindura amazina asanganywe MPAGAZAHAYO Iman  agasimbuza izina Mpagazahayo izina Kansime no gukosora izina Iman rikandikwa  Imani akitwa KANSIME Imani mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.


Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *