• 28/01/2020 12:24 16

Ubufatanye bw’umwana n’ababyeyi mu burere bwe ni ingenzi

Hari inkuru Umuseke wanditse ivuga ku kamaro k’imirire myiza ku bana bakivuka kugeza bafite imyaka itandatu. Imirire, isuku no kuvuzwa biri mu by’ibanze bituma umwana akura neza atarwaragurika kandi afite igihagararo kigendanye n’imyaka ye. Uburere ariko ngo buruta ubuvuke, umwana akeneye kumenya kirazira ziri mu mu muryango akuriramo…

Iyo umubyeyi amenyereje umwana ko amukunda, ko yiteguye kumva ibibazo bye, umwana ahinduka umufatanyabikorwa mu burere ahabwa

Kugira ngo umwana akure neza ariko indyo nziza, kuvuzwa ku gihe no kurindwa umwanda sibyo byonyine aba akeneye kugira ngo azigirire akamaro akagire igihugu cye ndetse n’isi mu buryo bwagutse.

Akeneye gukurira mu muryango umuha indangagaciro zemerwa mu muryango wa muntu muri rusange. Agomba gukura yumva ko hari ibyo abakuru bamurusha akabubaha, akaba yiteguye kubatega amatwi bakamuyobora mu rugendo bamutanzemo.

Kuri iyi ngingo ariko hari igitekerezo kivuga ko umwana aba agomba gukorana n’ababyeyi, bamubwira icyo agomba gukora akaba yiteguye kubumva, mu yandi magambo akaba umufatanyabikorwa mu burere ahabwa.

Kugira ngo ubusitani bube bureye ijisho akenshi biterwa n’uko buba burimo amoko menshi y’indabo bityo zabumbura ukabona ko ari nziza. Indabo kandi ziba nziza bitewe n’ubuhanga bw’utunganya ubusitani.

Mu buryo nk’ubu rero, umubyeyi w’umuhanga aba agomba kumenya ‘imico’ y’umwana we, ibyo akunda bityo akamufasha ‘kubiteza imbere ariko mu buryo butari ukumurera bajeyi.’

Uko umwana azagenda akura niko azereka abasura umuryango yakuriyemo ko afite uburere kandi bizajya byikora bitabaye ngombwa ko Se, Nyina cyangwa bakuru be babimwibutsa.

Ibi bigize icyo abahanga mu mibanire ya muntu bita ‘positive parenting’.

Iyi ababyeyi bashoboye kugera kuri iyi ngingo baba bagabanyije amakimbirane akunda kuvugwa hagati y’ibisekuru( generational gap, conflict), aya akaba aterwa akenshi n’uko urubyiruko ruba rufata abantu bakuru nk’abatazi aho isi igana, abakuru nabo bagafata abato ‘nk’abasazi’ bakora ibintu badashyizemo ubwenge.

Iyo ababyeyi bamaze kumenya gushyira mu gaciro hagati y’ibyo abana babo bemerewe n’ibyo babujijwe, icyo abana bakeneye gushishikarizwa gukomeza gukora n’ibyo bakwiye kubuzwa gukomeza gukora, icyo gihe abana babo baba bagize amahirwe yo kudakurana ipfunwe, bakumva bakunzwe, ko bahabwa agaciro.

Iyo umubyeyi atamenye uko yaha umwana we uburere akeneye, bituma umwana atangira kumugendera kure, umwana akumva atifuza kubwira umubyeyi we ibimuri ku mutima, icyuho mu mubano wabo kikavuka kikaba cyakura kikazavamo ikintu kibi kurushaho.

Umuhanga witwa Param Pujya Dada Bhagwan: “ Buri mwana wese yifitemo ubushobozi bwo kuzahindura isi nziza, icyo aba akeneye ni umufata akaboko akamwereka inzira mu rukundo no kumwubaha.”

Mu nama y’Igihugu y’Umushyikirano yabaye kuva taliki 19 kugeza 20, Ukuboza, 2019 ku munsi wayo wa kabiri abitabiriye ikiganiro cyahatangiwe bavuze ko kugira ngo u Rwanda rugire ejo haryo heza basaba ko ababyeyi batibanda gusa ku mirimo yabo ya buri munsi ahubwo bagaha abana babo umwanya.

Umubyeyi w’umugabo agira uruhare runini mu mutuzo uba mu rugo rwe

Jean Pierre NIZEYIMANA

UMUSEKE.RW

 

1 Igitekerezo

  • Ibyo rwose ni ukuri.Iyo wigishije umwana wawe hakiri kare,nta kabuza akura akurikiza ibyo wamutoje.
    Gusa ntitukibagirwe ko tugomba kwigisha abana bacu bible,kugirango bazakure batinya imana kandi bakora ibyo idusaba.Kimwe mu mpamvu isi ifite ibibazo,nuko ababyeyi bigisha gusa abana babo ibyo mu ishuli bisanzwe,ntibabigishe bible mu rugo hakiri kare.Ikindi kandi,bagomba kubatoza inzira ya gikristu.Urugero,ni baliya bigisha abana babo bible,barangiza bakajyana kubwiriza ijambo ry’imana mu nzira no mu ngo z’abantu.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *