• 27/11/2020 2:43 06

Imbwa igira izuru ry’igitangaza

Ujya wibaza impamvu imbwa zigenda zihunahuna? Wasanga iyo uzibonye ukeka ko zishonje zikaba ziba ziri gushaka ahaba hari inyama kugira ngo ziyirye! Icyo waba utekereza kose, ugomba kumenya uko imbwa ifite izuru rifite ubushobozi buruta ubw’umuntu ku rwego runini.

Izuru ry’imbwa rirusha iry’umuntu kumva impumuro ku kigero kinini cyane.(Photo@EarthSky)

Kuri uyu wa Kane, taliki 24, Nzeri, 2020 muri Finland herekanywe imbwa zatojwe kumenya niba ibipimo runaka byafashwe by’abantu byerekana ko banduye COVID-19 cyangwa  batanduye.

Kugira ngo imbwa zibimenye bizifata iminota mike mu gihe abantu bo babibona nyuma y’iminota itari mike.

Dusanzwe tuzi ko imbwa zifashishwa muri byinshi harimo kumenya aho ibisasu bitabye, aho abantu bahishe ibiyobyabwenge, kuronda ahaciye inyamaswa runaka n’ibindi.

Ibanga imbwa zikoresha ni ukwihumuriza ubundi zigatanga amakuru.

Ni iki gituma izuru ry’imbwa rigira ubu bushobozi buhambaye?

Izuru ry’imbwa rifite uturemangingo fatizo dushinzwe gukurura impumuro( ubwo harimo izihumura n’izinuka) tugera kuri miliyoni 300 mu gihe umuntu afite utugera kuri miliyoni eshanu.

Zigira kandi igice cy’izuru kihariye bamwe bajya bavuga ko ari irindi zuru ryazo kiba imbere mu zuru tubona inyuma.

Iki gice kiri imbere mu zuru hafi y’aho rihurira n’umunwa kandi iki gice nicyo gikorana cyane n’ubwonko bw’imbwa.

Ni igice gifasha imbwa kumenya ahantu runaka ntizihibagirwe. Niho hatuma imbwa yibuka ahantu yasize itabye ikintu runaka.

Kiriya gice kandi nicyo gituma imbwa zimenye ko imbwakazi ziri mu gihe cy’uburumbuke, mu gihe cyo gusenzanya cyageze.

Ibibwana byo byifashisha icyo gice cy’izuru bikamenya aho amabwabwa aherereye kugira ngo bijye kubwagaguza.

Ubwonko bw’umuntu buruta ubw’imbwa mu bunini ariko ubwazo bufite igice gishinzwe impumuro gifite ubushobozi bwo hejuru inshuro 40 kurusha ubwa muntu.

Ubu bushobozi nibwo butuma zumva impumuro twe tudashobora kumva.

Iyo urebye uko izuru ry’imbwa riteye usanga ryarakoranywe ubuhanga bushobotse bwo kuzifasha mu guhumurirwa kurusha  inyamabere nyinshi harimo n’umuntu.

Buri gice cy’izuru ry’imbwa gifite ubushobozi bwo kumva impumuro itandukanye n’ikindi gice.

Iyo imbwa ihunahunnye hari igice gifata impumuro kikayoherereza ikindi kiri imbere hanyuma icyo kikaba aricyo kimenya iyo ariyo, niba ihumura cyangwa inuka.

Kubera ko imbwa iba igomba guhumeka neza, iyo yinjiye umwuka, hari ibice bitandukanya umwuka unuka n’undi mwiza ukoherezwa mu bihaha.

Burya mu kamaro k’izuru harimo no guha ubushyuhe bukwiye umwuka uryinjiyemo kugira ubushyuhe bwinjiye buba budahanye n’ubw’umubiri w’inyamaswa muri rusange.

Amoko y’uturemangingo fatizo tugize ibice bimurirwa by’imbwa ni menshi ugereranyije n’ay’umuntu.

Burya impumuro isobanurwa ‘nk’uruvange rw’ibinyabutabire biri mu mwuka.’

Inyamaswa zifite mo ubushobozi bwo kumva impumuro kurusha izindi ni uko ziba zifite ubushobozi bwo kubukurura zikabukura mu mwuka kurusha izindi.

Kuba amazuru y’imbwa yihariye byagaragariye mu bushobozi bwazo bwo kumenya ko runaka arwaye indwara runaka nka cancer.

Muri 1989 nibwo bwa mbere abantu babonye ko imbwa ifite ubushobozi bwo kumenya ko runaka afite cancer.

Icyo gihe abahanga bakundaga kubona imbwa iza ikarigata ku kiganza cya shebuja wari urwariye mu bitaro, baza kwibaza impamvu, bapimye uruhu zakundaga kurigata basanga harimo cancer.

N’ubwo hari izindi nyamaswa zifite amazuru afite ubushobozi bwo gukurura impumuro nyinshi ariko imbwa zo zigira umwihariko wo gufatanya n’umuntu mu kubyaza umusaruro ubushobozi bw’izuru ryazo.

Abantu batoza imbwa zikabumvira, zikabafasha mu gukemura ibibazo bye.

Imbwa ni ryo tungo ribera umuntu inshuti magirirane kandi kugeza apfuye cyangwa yo igapfa.

Imbwa kandi zishobora kumenya ko runaka ufite ibibazo k’uburyo bishobora kuza gutuma agira igicuri.

Ubushobozi bw’amazuru y’imbwa kandi bushobora mu gutuma Polisi cyangwa abandi bantu bamenya aho umuntu runaka yazimiriye, kumenya ahateze ibisasu ndetse no kuvumbura ibiyobyabwenge.

Abanyarwanda mu bushishozi bwabo babonye ko izuru ry’imbwa ari ingirakamaro k’uburyo baciye umugani uvuga ko ‘urujya kwica imbwa ruyiziba izuru.’

The Digest

Jean Pierre NIZEYIMANA

UMUSEKE.RW

8 Ni byo bitekerezo bimaze gutangwa

 • Hari n’abantu bazi ko bafite amazuru y’agatangaza, kandi arushwa umumaro n’ay’imbwa.

  • Nushaka wiyahure nubundi ibyo bitekerezo byawe bikwishe uhagaze

 • Erega imbwa hari byinshi zirusha bamwe mu biyita abagabo!! Niyo mpamvu bamwe muri bo bazitabaza ngo zibe ari zo zibarinda.

 • Mu bwoko butatu bw’imbwa, ni ukuvuga isaba uwo yimye, iyima uwayihaye, na nyakabwana isanzwe buriya irushije izindi agaciro ni iyihe?

 • Icyo njyewe mbifiriz nukuva ibuzimu mukajya ibuntu
  Coment zanyu zigaragaza ko mwazahajwe namateka mabi twanyuzemo! Uwiteka abalone kandi abahe urukundo no kumenya.

 • Mahoro uvuze ukuri rwose, uziko abantu bamunzwe n’amacakubiri kugera mu magufa!!mwari mukwiriye kwigaya pe, ahubwo ubonye comments zanyu yabona ko ibyo mwavuze arimwe mwivugagamo.biteye isoni cyane

 • @gahinda&cynique Akabaye icwende ntikoga niyo koze ntigacya, namwe disi mwasaritswe n’amacakubiri ,ubwo muraho imitwe yanyu yenda guturika kubera uburozi bwuzuye imitima yanyu.Erega byanze bikunze ntabwo ikibi kizatsinda ikiza nihahandi hanyu,gusa mumbabarire abana banyu ntimuzabasomye kuri ubwo burozi rwose.Muragakizwa!!!

 • Mzalolendo, Mugisha na Mahoro, niba mutari mu barata amazuru yabo cyangwa batareba kure y’aho agarukira, ziriya comments zibatwaye iki? Ese kuki bavuga abantu mugahita mwumva abanyarwanda nibo bantu bonyine? Mu banyarwanda se bo bigeze bavuga abashyira imbere amazuru yabo abo ari bo? Bavuga ibigoramye imihoro ikarakara.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *