• 22/01/2020 8:00 26

Aribaza igitandukanya Ikemezo cy’Amavuko n’Inyandiko y’Ivuka …Bisobanukirwe

Umwe mu basomyi b’Umuseke yatwandikiye adusaba kumusobanurira itandukaniro hagati y’ibyangombwa bitangwa mu Irangamimerere, n’impamvu byose bisabwa ukeneye serivise kandi yumva bijya kugira igisobanuro kimwe Ikemezo cy’Amavuko (Attestation de naissance) n’Inyandiko y’ivuka (Acte de naissance).

 

Uyu watwandikiye yibaza impamvu icyangombwa kitwa Ikemezo cy’Amavuko (Attestation de naissance) kidashobora kuba ‘igihamya y’isano muzi’ hagati y’umubyeyi n’umwana we kandi bizwi ko umubyeyi ari we wiyandikishiriza umwana ku bushake bwe mu rwego rushinzwe irangamimerere.

Arongera akibaza impamvu biriya byemezo byombi bifite amakuru asa, kimwe kitasimbura ikindi.

Abayobozi mu nzego z’Ibanze twaganiriye na bo bavuga ko ziriya nyandiko zombi zifite agaciro bitewe n’aho zikenewe gukoreshwa.

Murenzi asanzwe ari Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’umwe mu mirenge y’Akarere ka Bugesera, avuga ko Ikemezo cy’Amavuko (Attestation de naissance) n’Inyandiko y’Ivuka (Acte de naissance) bitandukanye cyane ndetse ko kimwe kitajya gisimbura ikindi.

Ikemezo cy’Amavuko (Attestation de naissance) gitangwa n’Urwego rw’irangamimerere umwana akimara kwandikwa mu murenge ko yavutse. Kiba kiriho umwirondoro we n’inkomoko ye.

Ati “Ikemezo k’Amavuko gitandukanye n’Inyandiko y’Ivuka haba mu ngano n’akamaro bifite. Ikemezo k’Amavuko kimara amezi atatu kigata agaciro, naho Inyandiko y’Ivuka ntita agaciro, ariko kimwe ntigisimbura ikindi kuko biratandukanye.”

Umuyobozi w’Irangamimerere muri umwe mu mirenge y’Akarere ka Gatsibo, we yabwiye Umuseke ko biriya byemezo bitandukanye, ndetse hakwiye kurushaho kubisobanurira abaturage.

Avuga ko Inyandiko y’Ivuka nubwo yumvikana nk’icyangombwa gikomeye, ariko ifite agaciro kayo n’Ikemezo cy’Amavuko kikagira agaciro kacyo.

Ati “Nk’igihe tugiye gusezeranya abantu tubatuma Ikemezo cy’Amavuko, ariko igihe umuntu agiye nko gutura mu mahanga cyangwa agiye mu ngendo mu mahanga, kugira bamuhe viza bamusaba kugaragaza inyandiko ye y’ivuka (Acte de naissance).”

Umunyamategeko Benôit Kaboyi na we yasobanuriye Umuseke aho biriya byangombwa byombi bitangwa mu irangamimerere bitandukaniye.

Me Kaboyi avuga ko mu magambo avunaguye ‘acte’ iyo ariyo yose itangwa n’ubuyobozi bw’inzego z’ibanze bushingiye ku bimenyetso biturutse ahantu hatandukanye ariko hizewe nko mu bitaro, mu muryango w’umuntu runaka n’ahandi hafitanye isano itaziguye n’uyishaka.

Urugero: Niba upfushije umuntu kwa muganga ibitaro biguha icyo bita ‘certificat de dèces’ (ikemezo ko uyu muntu yapfuye), iyi niyo ufata ukayishyira ubuyobozi bw’Umurenge bukaguha ‘acte de dèces’ yemeza ko runaka koko yapfuye hashingiwe ku bimenyetso byemejwe n’ibitaro cyangwa abaturanyi, abavandimwe n’abandi bazi iby’urupfu rw’uwo muntu.

Iyo upfushije umuntu mu buryo bugoye kumenya imipfire ye ngo ube waheraho ubisobanurira ubuyobozi kugira ngo buguhe ‘acte de dèces’, icyo gihe nibwo uba ushobora kuregera urukiko rukaguha ikemezo cy’urubanza kemeza ko wa muntu yapfuye.

Aha rero hari icyo bisaba. Mbere na mbere itegeko risaba umuntu gutegereza akareba niba uwo avuga ko yapfuye yaba ahubwo atarazimiye bityo rigasaba ko yategereza imyaka ibiri.

Iyo hashize imyaka itanu nibwo Urukiko ruba rushobora gutanga ikemezo cy’uko runaka yapfuye bityo hakaba habonetse ‘acte de dèces’ itanzwe n’urukiko.

Urubuga www.progressnews.net rusobanura ko ‘acte de naissance’ twise Inyandiko y’Ivuka ari inyandiko irimo amakuru yose akenewe ku muntu (amazina ye, n’aho akomoka) n’umwirondoro w’ababyeyi be. Muri iyi nyandiko haba harimo n’amakuru akwerekeyeho mu bijyanye no kuba ukiri ingaragu cyangwa waragiranye amasezerano n’undi muntu yo kubana na we nk’abashakanye.

Iyi nyandiko ishobora gutangwa ari yose cyangwa igatangwa ari igice cyayo (extrait d’acte de naissance) icyo gihe bashobora gushyiraho amakuru yawe n’ababyeyi cyangwa bagashyiraho amakuru akwerekeye gusa.

Attestation de naissance twise Ikemezo cy’Amavuko na yo ni inyandiko iriho umwirondoro wawe ariko itangwa mu gihe gito. Ni na yo itangwa igihe ababyeyi bagiye kwandikisha umwana wabo wavutse.

 

Attestation de Naissance, de Marriage, de Décès…

Ni inyandiko yorohereza ubuyobozi kwemeza kimwe muri biriya hashingiwe ku byemejwe muri Acte.

Umuyobozi w’Umurenge atanga ‘attestation de marriage’ ashingiye ku byanditswe mu gitabo kerekana ko kanaka yashyingiranywe byemewe n’amategeko na runaka, akabisomamo akabyemeza, agatanga inyandiko.

Attestation d’Identité Complète na cyo cyahozeho mu byemezo byashoboraga gusabwa umuntu, ariko ubu cyavuyeho gisimburwa n’ikitwa Attestation tenant lieu de Carte d’Identité (temporaire) ni cyo bita Icyangombwa gisimbura indangamuntu yatakaye (gikoreshwa by’agateganyo).

Ni inyandiko ikubiyemo umwirondoro w’umuntu wose. Ni ukuvuga amakuru yerekeye abo runaka akomokaho, aho akomoka, aho yize, icyo akora, niba yubatse urugo cyangwa ari ingaragu, niba yarapfakaye n’andi makuru yose yerekeye umuntu runaka.

Me Benôit Kaboyi avuga ko muri iki gihe mu Rwanda amakuru yose yagombye kujya muri iyi nyandiko yakubiwe mu Indangamuntu iranga Umunyarwanda.

Jean Pierre NIZEYIMANA
UMUSEKE.RW

6 Ibitekerezo

 • Ibyo byose nta na kimwe ngora🤣🤣🤣🤣🤣

 • Jye ndumva ibisobanuro bitanzwe nabyo bidasobanutse.

 • Mu magambo make; inyandiko y’ivuka igira uburemere kurusha icyemezo cy’amavuko.

  Inyandiko y’ivuka ikorwa burigihe ibanzirizwa no kuba harabayeho iyandikishwa ry’uwavutse igatangwa hashingiwe ku makuru akubiye muri icyo gitabo.Bivuze ko hatarabayeho kwandikisha ivuka,ntiyatangwa.Kandi itangwa gusa nubwqnditsi bw’irangamimerere bw’aho iyandikwa ry’ivuka ryabereye. I kagira. Umwihariko wo kuba ihoraho kandi itavuguruzwa n’icyemezo cy’amqvuko.
  Ikaba ari inyandiko mvaho,kuvuguruza ibiyikubiyemo bitangirwa ikirego ku cya cy’inyandiko mpimbano.
  Naho icyemezo cy’amavuko gitanga amakuru y’igihe gito avuga ko uwo uyihawe ariwe wavutse nta kindi gishingiweho.
  Ishobora gutangwa kabone n’ubwo uyisaba yaba ataranditsweaho ayisabira.
  Igihe habaye ugushidikanywa kuri icyo cyemezo,impaka zikemurwa n’inyandiko y’ivuka.
  Muyandi magambo icyemezo cy’amavuko si kamara kubijyanye n’amakuru y’ivuka ry’uwayihawe kandi imara igihe gito(3mois)

 • Ibisobanuro atanze ntibicyemuye ikibazo. Njye nsanga u Rwanda rwagombye guhuriza hamwe biriya byemezo byombi bigashyirwa mu cyemezo kimwe rukumbi, mu Rwego rwo korohereza abanyarwanda. Acte de Naissance igasimbura burundu attestation de naissance bikanandikwa bityo kuri icyo cyemezo ku banyarwanda baba bagisabwa mu mahanga bikagaragara ko bikubiye mu cyemezo kimwe. Simbona impamvu ibyo bitashyirwa mu bikorwa n’inteko ishinga amategeko. Ikabikorera ko byorohereza abantu serivisi.

 • Ntimundenganye ariko ibisobanuro byatanzwe bitumye ndushaho kuzubara

  • Ntawe ukurenganya, ireme ry’uburezi bwiki gihe riteye ubwoba…umuntu aravugaaa, akarangiza ntacyo avuze, ugashaka icyo avuze mu nteruro ukakibura…ni kimwe n’ibi biri muri iyi nkuru rero…Kuba icyemezo kimwe kimara amezi 3 ikindi ntikirangire ntabwo aribyo bisobanura itandukaniro-muzi ry’ibyo byangombwa byombi, kandi nyamara niryo abantu benshi bibazaho, banacyeneyeho ibisobanuro…The fundamental difference, the basic reasons to exist, the intrinsic differences of the two ! Ikinyarwanda cyimeze nk’ ururimi rufasha umuntu kuvuga ubusaaaa ! Ibi ni ibyangombwa twasigiwe n’abakoloni b’ababiligi, kugirango rero ubisobanukirwe neza wajya mu mateka y’imitekerereze hamwe n’imigenzereze y’abanyaburayi cyane cyane Ababiligi !

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *